Komitéer og utvalg - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH

Komitéer og utvalg i regi av KITH

 

Brukerforum standardiserings- og samordningsprogrammet

Forumet skal holdes orientert om programmet og gi innspill om prioritering.
 

Nasjonal fagkomité for standardisering

Fagkomitéen skal bidra til at det på IKT-området blir utviklet nye standarder og legge til rette for utvikling av programvareløsninger som ivaretar lov og forskrift samt funksjonelle krav og interoperabilitet
  

Arena for sektorarkitektur

Arenaen skal ivareta felles it-arkitektoniske prosesser som vil kunne berøre hele sektoren samt grensesnitt mot andre sektorer
Utskriftvennlig side: